Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

WNoPiB w YUFE Academy!

Zdjęcie ilustracyjne

25 listopada br. odbył się pierwszy wykład pracowników naszego Wydziału w ramach YUFE Academy. Wystąpienie prof. dr hab. Justyny Maliszewskiej-Nienartowicz i dr. Michała Piechowicza pt. „Promoting European Union Values in International Relations” miało dwa główne cele: zdefiniowanie i scharakteryzowanie wartości unijnych z jednej strony oraz przedstawienie konkretnych działań ilustrujących, w jaki sposób UE promuje swoje wartości w stosunkach międzynarodowych.

YUFE Academy to wspólna inicjatywa wszystkich członków konsorcjum Young Universities for the Future of Europe, na którą składa się 20 różnego rodzaju zajęć akademickich online, prowadzonych na wszystkich uczelniach członkowskich YUFE.

Wykład odbył się na platformie Microsoft Teams.

pozostałe wiadomości