Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Ukazał się tom IV. "Pro memoria" kard. Stefana Wyszyńskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Ukazał się tom IV. Pro memoria kard. Stefana Wyszyńskiego redagowany przez dr hab. Michała Białkowskiego, prof. UMK. Przypomnijmy – edycja osobistych zapisków Prymasa Tysiąclecia obejmująca blisko 30 tomów jest jednym z największych przedsięwzięć edytorskich podjętych w ostatnich latach. Opracowany naukowo przez dr hab. Michała Białkowskiego, prof. UMK tom zawiera osobiste zapiski prymasa Polski od końca października 1956 r. do końca grudnia 1957 r.

Był to czas wyjątkowej aktywności duszpasterskiej, społecznej i politycznej hierarchy, który powrócił po trzech latach uwięzienia na swoje stolice arcybiskupie w Gnieźnie i Warszawie. Wśród najciekawszych wątków wskazać należy posługę pasterską w archidiecezjach gnieźnieńskiej i warszawskiej, kontakty ze środowiskami katolików świeckich, początek realizacji zaprojektowanego w Komańczy programu duszpasterskiego Wielkiej Nowenny. Szczególnym wydarzeniem opisanym na kartach tego tomu jest wyjazd kard. Wyszyńskiego do Watykanu i podróż po Włoszech późną wiosną 1957 r. Dowiadujemy się wówczas m.in. o kulisach rozmów prowadzonych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Tom zawiera także relacje ze spotkań z ludźmi władzy – ostatnie dwa miesiące 1956 r. oraz rok 1957 to bowiem czas intensywnych kontaktów państwo – Kościół katolicki.

W czwartek, 3 grudnia 2020 r., o godz. 15.00 odbyła się prezentacja i promocja książki. W wydarzeniu transmitowanym na kanale IPNtvPL udział wzięli: dr hab. Michał Białkowski, prof. UMK, dr hab. Rafał Łatka (Instytut Pamięci Narodowej, organizator i prowadzący dyskusję), dr hab. Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Jan Żaryn (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Publikacja jest owocem współpracy konsorcjum tworzonego przez: Archidiecezję Gnieźnieńską, Archidiecezję Warszawską, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Stefan Wyszyński,  Pro memoria, t. 4: 1956–1597, red. Michał Białkowski, IPN, Archidiecezja Warszawska i Archidiecezja Gnieźnieńska, UKSW, Warszawa 2020, 584 s.,  ISBN 978-83-8098-316-8             

 

pozostałe wiadomości