Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Współpraca z Uniwersytetem w Łucku!

Zdjęcie ilustracyjne

Z dumą informujemy, że z inicjatywy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika współpracował będzie ze Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku!

Porozumienie w tej sprawie podpisali Rektorzy obu uczelni. Dokument przewiduje m.in. współpracę w zakresie badań naukowych, wymianę wykładowców i studentów, organizację wspólnych konferencji naukowych oraz wymianę publikacji.

pozostałe wiadomości