Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Konferencja Koła Naukowego Służb Mundurowych

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyuczelnianej Konferencji Naukowej pt.: "Służby mundurowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa".

Wydarzenie odbędzie się 23. kwietnia 2021 r. o godz. 10:30 na platformie MS Teams.

Konferencję współorganizują Studenci z Koła Naukowego Służb Mundurowych Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.

Link do wydarzenia –> kliknij tutaj

pozostałe wiadomości