Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Zdjęcie ilustracyjne

Konstytucja uchwalona 3. Maja 1791 r., będąc wyrazem przemian społeczno-politycznych – dążenia ku wolności i demokracji, stała się fundamentem polskiej nowoczesnej myśli politycznej. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie – po konstytucji Stanów Zjednoczonych – spisaną ustawą zasadniczą.

Rok 2021 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2020 ustanowiono Rokiem Konstytucji 3 Maja.

pozostałe wiadomości