Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Publikacja w 40. rocznicę śmierci Kardynała Wyszyńskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Prezentacja publikacji w 40. rocznicę śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski

28 maja 2021 r. minęła 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego. Tego dnia w gmachu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyła się uroczysta prezentacja książki „Prymas i Papież. Studia poświęcone prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i papieżowi Janowi Pawłowi II”, pod redakcją prof. Michała Białkowskiego i dk prof. Waldemara Rozynkowskiego.

Publikacja zawiera teksty ukazujące ogólnopolski i regionalny kontekst działalności pasterskiej kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II. W tomie znalazły się artykuły redaktorów naukowych oraz znanych badaczy problematyki: prof. Pawła Skibińskiego (Uniwersytet Warszawski);  ks. prof. Roberta Skrzypczaka (Akademia Katolicka w Warszawie); prof. Krzysztofa Stachewicza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); ks. prof. Janusza Szulista (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Książkę ilustrują unikalne zdjęcia pochodzące ze zbiorów archiwalnych instytucji kościelnych m.in. Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz osób prywatnych.

Prezentację obejrzeć można w serwisie Facebook Kujawsko-Pomorskie.

 

pozostałe wiadomości