Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Stypendia rektora za publikacje dla pracowników naukowych WNoPiB!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły) za najwyżej punktowane publikacje naukowe według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

Wśród nagrodzonych za publikacje 140-punktowe znalazła się dr Joanna Modrzyńska za pracę "The use of blockchain technology in public sector entities management: an example of security and energy efficiency in cloud computing data processing", czasopismo "Energies", opublikowaną wspólnie z prof. dr. hab. Robertem Karaszewskim z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (udział po 50%).

Z kolei w gronie naukowców nagrodzonych za publikację 100-punktowe znaleźli się: dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK (100%) za pracę "Saami truth and reconciliation commissions", czasopismo "International Journal of Human Rights" oraz dr Rafał Willa i dr Natalia Olszanecka – praca pt.: "NATO: building a security community in the face of Covid-19 pandemic", czasopismo "European Research Studies Journal" (udział po 50%).

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się tutaj.

pozostałe wiadomości