Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Prof. Michał Balcerzak w ONZ!

Zdjęcie ilustracyjne

Prof. Michał Balcerzak został wybrany do Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Eliminacji Dyskryminacji Rasowej (Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) na kadencję w latach 2022–2026.

CERD jest organem monitorującym wykonanie międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, przygotowuje interpretacje zapisów Konwencji oraz rekomendacje dla państw, a także organizuje dyskusje tematyczne. W skład komitetu wchodzi 18 niezależnych ekspertów.

Serdecznie Panu Profesorowi gratulujemy!

pozostałe wiadomości