Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

VII Zimowa Szkoła Metodologiczna

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 16–17 lutego 2022 roku odbyła się VII. Zimowa Szkoła Metodologiczna.

Wydarzenie adresowane było do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju skonsultować mogły swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Podczas konferencji możliwe było skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

Organizatorami konferencji było Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczegółowe informacje (link)

pozostałe wiadomości