Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Obronne porozumienie

Porozumienie sygnowali JM rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. K-P Brygady Obrony Terytorialnej
Porozumienie sygnowali JM rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. K-P Brygady Obrony Terytorialnej fot. fot. Andrzej Romański

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł porozumienie o współpracy z 8. Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej. Podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2021 r.

Porozumienie sygnowali JM rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz płk Krzysztof Stańczyk, dowódca 8. K-P Brygady Obrony Terytorialnej. W uroczystości, która odbyła się w Collegium Maximum, udział wzięli również ppłk Maciej Hulisz, dowódca 81. batalionu lekkiej piechoty w Toruniu i por. Sandra Pietras, a ze strony Uniwersytetu – dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie oraz dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK, dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Strony porozumienia zobowiązały się do współpracy w zakresie m.in. pozyskiwania społecznej akceptacji dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; upowszechniania działalności edukacyjnej na rzecz obronności państwa; kształtowania wśród studentów UMK postaw patriotycznych oraz prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej i postaw proobronnych.

WNoPiB UMK zobowiązał się m.in. do popularyzowania i eksponowania idei obrony terytorialnej w środowisku uniwersyteckim oraz udziału jego przedstawicieli w wydarzeniach, pokazach i ćwiczeniach organizowanych przez 8. KP Brygadę Obrony Terytorialnej, Brygada natomiast będzie m.in. popularyzować działalność UMK w podległych jednostkach i w swej działalności informacyjnej; propagować na zajęciach dydaktycznych UMK wiedzę z zakresu obrony terytorialnej obronności państwa oraz – w miarę możliwości i potrzeb – będzie umożliwiać studentom UMK udział we własnych przedsięwzięciach szkoleniowych.

Inicjatorem porozumienia był dr hab. Zbigniew Polcikiewicz, prof. UMK. Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako pierwsza uczelnia wyższa w regionie podpisał tego typu porozumienie. Wspomniana umowa otwiera nowe perspektywy współpracy UMK z Wojskami Obrony Terytorialnej. Studenci Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie będą mogli korzystać z infrastruktury wojskowej i szkoleń przeprowadzanych przez żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.