Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Współpraca WNoPiB z Muzeum Wojsk Lądowych

Zdjęcie ilustracyjne

W czwartek 18. listopada br. Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK dr hab. Zbigniew Karpus, prof. UMK podpisał list intencyjny o wyrażeniu chęci współpracy z Panem Wojciechem Bartoszkiem, Dyrektorem Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Współpraca realizowana będzie m.in. poprzez wspólne projekty badawcze i dydaktyczne z zakresu historii oręża polskiego, organizację sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, wycieczki studentów UMK do Muzeum Wojski Lądowych w Bydgoszczy, promocję Muzeum Wojsk Lądowych i organizowanych przez nie wydarzeń wśród studentów.

pozostałe wiadomości