Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „GlobState”

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w 4. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „GlobState” pt. Security Environment in the (Post) Pandemic World and Its Implications for the Conduct of Military Operations.

Konferencja zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. – online oraz stacjonarnie (Auditorium Novum Politechniki Bydgoskiej, ul. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy).

Konferencja „GlobState” jest corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych (CDiS SZ) w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa i środowiska operacyjnego pod nazwą „Nowe Urządzenie Polskie" – NUP 2X35.

Konferencję patronatem honorowym objął Minister Obrony Narodowej – Pan Mariusz Błaszczak oraz Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Paweł Soloch. Honorowym przewodniczącym komitetu naukowego konferencji jest Szef Sztabu Generalnego WP Pan generał Rajmund T. Andrzejczak, który zapowiedział swój osobisty udział w wydarzeniu. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła „Polska Zbrojna”.

Patronem strategicznym tegorocznej edycji konferencji „GlobState” jest Politechnika Bydgoska, która należy do grona jednych z najaktywniejszych ośrodków naukowych zaangażowanych w kampanię NUP 2X35.

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie reprezentować będą: dr Agnieszka Bryc oraz dr Robert Reczkowski. Udział w konferencji potwierdzili również znamienici przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo-badawczych i think-tanków z kraju i z zagranicy, w tym m.in.:

  • Thomas-Durell Young z  Naval Postgraduate School, Monterey, USA;
  • David Kilcullen z The University of New South Wales, Australia;
  • Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
  • Anthony King z The University of Warwick, Wielka Brytania;
  • Miron Lakomy z Uniwersytetu Śląskiego;
  • Marcin Lasoń z Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego;
  • Rex Brynen z McGill University, Montreal, Kanada;
  • Dr Raphael S. Cohen z RAND Corporation, USA.

Szczegóły organizacyjne oraz rejestracja na konferencję znajduje się na stronie internetowej CDiS SZ pod linkiem: https://cdissz.wp.mil.pl/pl/pages/globstateiv/

pozostałe wiadomości