Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nagroda dla Absolwentki WNoPiB

Zdjęcie ilustracyjne

Miło nam poinformować, że dr Ewelina Wojciechowska – Absolwentka naszego Wydziału – zdobyła I. miejsce w organizowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego konkursie na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. społeczeństwa obywatelskiego.

Dr Wojciechowska nagrodzona została w kategorii „Najlepsza rozprawa doktorska poświęcona społeczeństwu obywatelskiemu” za pracę pt. „Zasady funkcjonowania organizacji strażniczych w Polsce”. Rozprawa została napisana pod kierunkiem dr. hab. Michała Strzeleckiego, prof. UMK.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszej pracy i rozprawy, które powstały w dziedzinie nauk społecznych i zostały poświęcone takim zagadnieniom jak: współczesne społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy. Konkurs został objęty patronatem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Uczestnikami konkursu byli absolwenci szkół wyższych i autorzy rozpraw doktorskich, którzy obronili odpowiednio pracę magisterską lub rozprawę doktorską w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2021 r.

Laureatce oraz jej Promotorowi składamy serdeczne gratulacje!

Bliższe informacje –> [link]

pozostałe wiadomości