Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pożegnanie profesora Leszka Kuka

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dziś na emeryturę odchodzi dr hab. Leszek Kuk, prof. UMK.

Z tej okazji Panu Profesorowi – znakomitemu uczonemu, wychowawcy wielu pokoleń młodzieży akademickiej – składamy najlepsze podziękowania za wieloletni trud pracy naukowej i dydaktycznej oraz życzymy dużo zdrowia i wielu pasji w otwierającym się nowym rozdziale życia.

Dziekan i pracownicy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu

pozostałe wiadomości