Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Ocena zajęć dydaktycznych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

3 czerwca od godz. 18:00 w systemie USOS dostępne będą kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych, prowadzonych w semestrze letnim oraz w całym roku akademickim 2021/2022.

Informacja zwrotna ze strony studentów, studentek oraz uczestników i uczestniczek studiów podyplomowych umożliwi identyfikację mocnych i słabych stron procesu dydaktycznego oraz będzie wykorzystana do sprawniejszego zarządzania ofertą dydaktyczną Uniwersytetu. Zebrane i opracowane wyniki stanowią podstawę do wdrażania rozwiązań sprzyjających poprawie jakości kształcenia oraz do docenienia najlepszych nauczycieli.

Uczestnictwo w badaniu polega na wypełnieniu kwestionariusza dostępnego po zalogowaniu w systemie https://usosweb.umk.pl/ lub w aplikacji Mobilny USOS UMK.

 

Kwestionariusze oceny zajęć dydaktycznych pozostaną otwarte do 15 października 2022 r. do godz. 23:59.

pozostałe wiadomości