Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nagroda ministra dla dr Natalii Olszaneckiej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. dr Katarzyna Amrozy

Ponad dwustu wybitnych młodych naukowców z całego kraju otrzymało stypendia ministra edukacji i nauki.

W gronie jedenastu stypendystów z naszego Uniwersytetu znalazła się dr Natalia Olszanecka.

Pani Doktor składamy serdeczne gratulacje!

Stypendia przyznano młodym naukowcom, którzy prowadzą innowacyjne badania naukowe na wysokim poziomie i mają na koncie imponujący dorobek naukowy o wysokim prestiżu i międzynarodowym zasięgu. Najwyżej punktowano autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej lub artykułu naukowego, o ile zostały wydane przez wydawnictwo albo opublikowane przez czasopismo ujęte w ministerialnym wykazie.

Kandydatów do stypendiów zgłaszali do końca grudnia ubiegłego roku rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych i instytutów międzynarodowych. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendium. Zostały ocenione przez ministerialny zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Wyłoniono w ten sposób 215 młodych naukowców, w tym 37 doktorantów.

Źródło: portal.umk.pl, forumakademickie.pl

pozostałe wiadomości