Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nowa specjalizacja na stosunkach międzynarodowych

Zdjęcie ilustracyjne

Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie dla studentów kierunku stosunki międzynarodowe (dotyczy naboru na rok akademicki 2022/2023) uruchamia nową specjalizację – Amerykanistykę.

Obejmuje ona 300 godzin zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów jak: USA – młode państwo starych idei, Współczesna polityka państw anglosaskich, Bezpieczeństwo narodowe USA, Siły zbrojne w dyplomacji amerykańskiej, Lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA czy też Partie polityczne w USA i Kanadzie.

Wśród przedmiotów obowiązkowych są m.in.: Stosunki międzynarodowe 1945–1989, Azja w stosunkach międzynarodowych, Międzynarodowe stosunki gospodarcze czy też Warsztaty z pozyskiwania środków europejskich. Szczegóły w planie studiów – kliknij tutaj.

Szczegółowy program studiów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMK.

pozostałe wiadomości