Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pożegnanie profesora Schattkowsky'ego

Zdjęcie ilustracyjne

Dziś na emeryturę odchodzi prof. dr hab. Ralph Schattkowsky.

Z tej okazji Panu Profesorowi – znakomitemu uczonemu, wielokrotnie uhonorowanemu na najwyższych szczeblach państwowych za zaangażowanie w rozwój współpracy polsko-niemieckiej – składamy najlepsze podziękowania za wieloletni trud pracy naukowej i dydaktycznej oraz życzymy dużo zdrowia i wielu pasji na dalsze lata.

Dziekan i pracownicy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu

pozostałe wiadomości