Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Debata w Collegium Maximum

Zdjęcie ilustracyjne

W środę 19. października w Collegium Maximum odbył się międzynarodowy panel dyskusyjny pt.: ”The Future of EU Institutions and Challenge of Euroscepticism". Panel przeprowadzony został w ramach projektu “EUscepticOBS: analysing Euroscepticism, informing citizens and encouraging debates” współfinansowanego przez Komisję Europejską i realizowanego we współpracy z partnerami z Francji, Węgier i Szwecji.

Eurosceptycyzm wobec instytucji europejskich – występujący w całej Europie – jest zjawiskiem powszechnym. Krytyka jest liczna i różnorodna: biurokracja i elitaryzm, brak przejrzystości i odpowiedzialności, obciążenia finansowe, procesy niedemokratyczne itp. I choć oskarżanie instytucji UE o wszelkie zło byłoby niesprawiedliwe, niemniej jednak nie można ignorować faktu, że deficyty instytucjonalne generalnie podsycają negatywne postrzeganie Unii wśród wielu obywateli Europy. Debata ”The Future of EU Institutions and Challenge of Euroscepticism" miała na celu podjęcie próby zrozumienia złożonych przejawów eurosceptycyzmu oraz wskazania możliwych rozwiązań problemu.
 
Panel poprowadziła dr hab. Maria Wincławska, prof. UMK a do debaty zostali zaproszeni dr Joanna Modrzyńska z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, Adam Balcer – senior fellow WiseEUROPA, Piotr Kaczyński – ekspert z Fundacji Geremka, korespondent Onet.pl z Brukseli oraz Federico Casteglioni z Istituto Affari Internazionali w Rzymie.
 
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK wraz z Instytutem WiseEUROPA był współorganizatorem wydarzenia.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.