Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

VIII Zimowa Szkoła Metodologiczna

Zdjęcie ilustracyjne

Rozpoczęła się VI. Zimowa Szkoła Metodologiczna – ogólnopolskie warsztaty badawcze. Warsztaty odbywają się w dniach 16–17 lutego 2023 roku.

Wydarzenie adresowane jest do osób, które w gronie najwybitniejszych specjalistów w kraju chciałyby skonsultować swoje projekty badawcze lub aktualnie prowadzone badania pod kątem poprawności metodologicznej. Co roku zapraszamy do udziału przede wszystkim reprezentantów politologii, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, nauk o mediach oraz dyscyplin pokrewnych. Jak co roku również możliwe będzie skonsultowanie swoich projektów badawczych przedstawianych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki, rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wszelkich innych prac badawczych.

Warsztaty organizują Sekcja Metod, Technik i Narzędzi Badawczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Katedra Filozofii i Teorii Polityki Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Szczegółowe informacje (link)

pozostałe wiadomości