Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Wspomnienie zmarłych

Widok na Aulę UMK i budynek rektoratu za mgłą
fot. fot. Andrzej Romański

W roku akademickim 2021/2022 społeczność UMK pożegnała na zawsze grono osób związanych ze środowiskiem uniwersyteckim.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Uniwersytet Mikołaja Kopernika pożegnał trzech doktorów honoris causa: prof. Stefana Gierowskiego, prof. Lucjana Krause i prof. Ernesta Konrada Koernera, a także wieloletniego duszpasterza akademickiego ojca Władysława Wołoszyna. Pożegnaliśmy pracowników naukowych i dydaktycznych. Odeszli od nas:

 • prof. dr hab. n. med. Władimir Bożiłow, pierwszy kierownik i organizator Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1984-2003) oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego (1984-1988);
 • prof. Romuald Jerzy Drzewiecki, malarz i architekt wnętrz, były dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
 • prof. dr hab. Józef Flik, konserwator malarstwa, były dziekan Wydziału Sztuk Pięknych, wieloletni pracownik Muzeum Okręgowego w Toruniu, wybitny znawca portretów Mikołaja Kopernika;
 • prof. dr hab. Czesław Kłyszejko, dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 1996-2002;
 • prof. dr hab. Mariusz Kulicki, emerytowany pracownik Wydziału Prawa i Administracji, twórca toruńskiego ośrodka kryminalistyki;
 • prof. dr hab. Andrzej Nowicki, nauczyciel akademicki na Wydziale Matematyki i Informatyki, wybitny specjalista w zakresie algebry różniczkowej, algebry przemiennej i geometrii algebraicznej;
 • prof. Maria Pokorska, artystka graficzka i malarka, emerytowana nauczycielka akademicka z Wydziału Sztuk Pięknych UMK;
 • prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz, wieloletni nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji, wybitny autorytet w dziedzinie historii państwa i prawa;
 • prof. dr hab. Daniel Simson, wybitny matematyk, współtwórca toruńskiej szkoły algebry, wieloletni dyrektor Instytutu Matematyki i pierwszy dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, socjolog młodzieży;
 • dr hab. Andrzej Kentzer, prof. UMK, wieloletni pracownik Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK;
 • dr hab. Alina Tomaszewska-Szewczyk z Wydziału Sztuk Pięknych UMK, związana z konserwacją zabytków metalowych;
 • dr hab. Norbert Andrzej Wolnomiejski, pracownik Zakładu Hydrobiologii (1960-1974) dawnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi;
 • doc. dr Czesław Niedzielski, prodziekan i dziekan Wydziału Humanistycznego UMK w latach 1969-1975, długoletni kierownik Zakładu Teorii Literatury;
 • dr Grażyna Czopek, emerytowana pracowniczka Zakładu Anatomii Porównawczej;
 • dr Stanisław Kraszewski, wieloletni pracownik Wydziału Prawa i Administracji UMK;
 • dr Izabela Ohl, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • dr Antoni von Styp Rekowski, pracownik dawnego Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMK;
 • dr Edward Świtalski, wieloletni pracownik dawnego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK, twórca i kierownik Pracowni Dydaktyki Geografii;
 • mgr Wacław Górski, kierownik oraz starszy wykładowca pracowni fotografii dokumentalnej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa;
 • mgr Dariusz Jasieniecki, nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik Wydziału Nauk Historycznych UMK;
 • mgr Krystyna Wojdyło z Dydaktycznego Laboratorium Mikrokomputerów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;
 • mgr Grażyna Załuska, emerytowana pracowniczka Zakładu Fizjologii i Biologii Molekularnej Roślin Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK.

W minionym roku akademickim odeszli od nas również:

 • mgr Piotr Konstanty, pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1980-2005, specjalista w Uniwersyteckim Centrum Informatycznym;
 • mgr Grażyna Łukowiak, wieloletnia pracowniczka Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego;
 • mgr inż. Tadeusz Robaczewski, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki UMK, kierownik techniczny, a w ostatnich latach kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego Instytutu;
 • mgr Arkadiusz Soroka, wieloletni pracownik Katedry Intermediów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, fachowiec w zakresie realizacji dźwięku, informatyki, muzyki;
 • Barbara Borycka, wieloletnia pracowniczka Działu Inwentaryzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Piotr Czubak, wieloletni pracownik administracyjny, były kierownik Działu Technicznego UMK;
 • Teresa Dybowska, wieloletnia pracowniczka administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • Marian Faraś, wieloletni pracownik UMK, kierowca w Dziale Zaopatrzenia i Transportu;
 • Krystyna Janisz, emerytowana pracowniczka administracji byłego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK;
 • Ewa Siennicka, pracowniczka Działu Domów Studenckich i Akademickich

oraz studentki Daniela Gomes da Silva Pereira, Liwia Kowalewska, Aleksandra Łęczycka-Grabarczyk i student Filip Przeworek.

Msza święta w intencji zmarłych członków społeczności uniwersyteckiej odbędzie się 3 listopada w kościele akademickim pw. Świętego Ducha o godz. 19:00. Podczas mszy św. zaśpiewa Chór Akademicki UMK pod dyrekcją prof. dr. hab. Arkadiusza Kaczyńskiego. Na organach zagra Michał Czaposki.

pozostałe wiadomości