Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

X edycja Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego

Zdjęcie ilustracyjne

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X Międzynarodowym Kongresie Azjatyckim, który odbędzie się w dniach 17-19 maja 2023 r. w Toruniu. Rejestracja na Kongres trwa do 20 kwietnia 2023 roku i jest możliwa poprzez formularz dostępny na stronie https://www.kongresazja.pl/index.php/pl/.
 
Międzynarodowy Kongres Azjatycki to najważniejsze wydarzenie naukowe, dyplomatyczne i biznesowe w Europie poświęcone problematyce azjatyckiej. Kongres ma już 17-letnią tradycję i szeroką publiczność w postaci decydentów politycznych, naukowców z dyscyplin społecznych i humanistycznych, czynnych i byłych dyplomatów oraz polskich i zagranicznych inwestorów. Wydarzenie ma charakter międzynarodowej konferencji naukowej wzbogaconej o elementy z innych, kluczowych obszarów życia społecznego. Kierowane jest głównie do politologów, socjologów, historyków, ekonomistów, kulturoznawców, filologów, religioznawców oraz badaczy prawa.
 
W jubileuszowej, X edycji Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego wezmą udział m.in. ambasadorowie Indonezji, Uzbekistanu, Malezji, Azerbejdżanu i Wietnamu, a także posłowie i liczni przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Głównemu pionowi programowemu towarzyszyć będą wydarzenia kulturowe, dyplomatyczne i biznesowe, w tym Forum Ekonomiczne ASEAN-Polska. Pokłosiem obrad będzie publikacja kilkunastu monografii wieloautorskich, przygotowanych we współpracy z uczestnikami konferencji.
 
Entuzjastów, naukowców, przedsiębiorców i ekspertów zajmujących się szeroko pojętą tematyką azjatycką, współpracą między państwami Europy i Azji, zapraszamy do wzięcia udziału w żywej, interdyscyplinarnej dyskusji oraz licznych imprezach towarzyszących o charakterze naukowym i kulturowym.

pozostałe wiadomości