Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Centrum Przedsiębiorczości Akademickiej i Transferu Technologii UMK zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz brokerów innowacji z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie do udziału w pilotażowym projekcie Akademii Liderów Innowacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”.

Celem projektu jest podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego oraz realizacja 6 innowacyjnych grantów badawczych, które otrzymają dofinansowanie w ramach pilotażowego programu. Swój akces mogą zgłosić studenci i studentki, doktoranci i doktorantki, nauczyciele akademiccy i brokerzy innowacji pracujący na pograniczu świata nauki i biznesu. Projekt zakłada cykl szkoleń oraz warsztatów, które dostarczą sporej dawki wiedzy oraz umożliwią nawiązanie kontaktów z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Udział w projekcie jest świetną okazją do podniesienia poziomu swoich kompetencji z zakresu innowacyjnych rozwiązań oraz do nawiązania nowych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Warunkiem wzięcia udział w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Formularz rekrutacyjny pozostanie otwarty do 8 stycznia 2023 r. do godz. 23:59: https://bit.ly/3UidKVY

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie https://cpatt.umk.pl/akademia-liderow-innowacji/

pozostałe wiadomości