Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Profesor Agnieszka Szpak z powołaniem!

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański UMK

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wręczył powołania kierownikom nowych wyłaniających się pól badawczych oraz kierownikom grup naukowych powstałych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na UMK, wśród których znalazła się dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK.

Prof. Agnieszka Szpak jest liderką zespołu "Centre for Global & Multi-level Governance", który został laureatem konkursu na Emerging Field w ramach IDUB w obszarze badawczym Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce. W skład zespołu wchodzą pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, Wydziału Prawa i Administracji UMK, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych – Academia Rerum Socialium.

Pani Profesor i całemu Zespołowi serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji —> [link]

Źródło: portal.umk.pl

pozostałe wiadomości