Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

IDUB wspiera publikacje

Laptop z wyświetlonym artykułem naukowym na ekranie. Widać również dłoń na klawiaturze.
Wnioski do konkursów na finansowanie kosztów publikacji można składać w naborze ciągłym fot. Andrzej Romański

Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza od stycznia 2023 r. wznowiła nabór wniosków w konkursach na publikacje dla pracowników i pracowniczek oraz doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konkurs umożliwia aplikującym uzyskanie finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych. Nabór wniosków jest ciągły i pozostanie otwarty do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel.

  • Konkurs publikacyjny dla pracowników

Nauczyciele akademiccy mogą wnioskować o finansowanie kosztów publikacji oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie. Nabór wniosków odbywa się w trzech odrębnych grupach, które tworzą:

  1. członkowie Uniwersyteckich Centrów Doskonałości (UCD);
  2. członkowie zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields – EF);
  3. osoby spoza UCD i EF, w ramach limitu na zrównoważony rozwój dyscyplin na Uniwersytecie.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie IDUB.

  • Konkurs publikacyjny dla doktorantów

Do udziału uprawnieni są uczestnicy studiów doktoranckich i doktoranci szkół doktorskich z wyłączeniem osób będących członkami Uniwersyteckich Centrów Doskonałości. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie:

  1. opłaty za zapewnienie otwartego dostępu (Open Access) do artykułu w czasopiśmie naukowym z Q1 lub Q2;
  2. opłaty za tłumaczenie lub korektę językową artykułu;
  3. dofinansowanie druku monografii.

Szczegółowe informacje wraz z maksymalnymi kwotami finansowania określa regulamin konkursu, który można znaleźć na stronie IDUB. Harmonogram kolejnych konkursów w ramach Uczelni Badawczej jest w przygotowaniu i wkrótce zostanie opublikowany na stronie https://idub.umk.pl/konkursy/.

pozostałe wiadomości