Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Solidarni z Ukrainą

Zdjęcie ilustracyjne
fot. fot. Andrzej Romański

Szanowni Państwo,

minął rok od ataku Rosji na Ukrainę. Od dwunastu miesięcy za naszą wschodnią granicą giną ludzie, cierpią z powodu straty bliskich, z powodu zniszczonych domów, szpitali i szkół, ekstremalnie trudnych warunków życia i ciągłego strachu.

24 lutego 2022 roku nasze utrwalone przez dziesięciolecia poczucie europejskiego bezpieczeństwa i ładu zostało zniszczone. W tym dniu wszyscy boleśnie uświadomiliśmy sobie, jak kruche są fundamentalne dla nas wartości – pokój i szacunek dla ludzkiego życia. Ten straszny czas pokazał jednocześnie heroizm, dumę, wytrwałość i jedność Narodu Ukraińskiego, a nam, Polkom i Polakom – że jesteśmy zdolni do bezinteresownej pomocy, oddania czasu i zasobów, oddania dobrych uczuć ludziom, którzy są w potrzebie. Wojna pokazała naszym Narodom to, co w nas najlepsze.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy z Ukrainy, byliśmy i będziemy z Wami w Waszym nieszczęściu.

Niech ta straszna wojna wreszcie się skończy!

Prof. dr hab. Andrzej Sokala
Rektor
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Шановні Пані та Панове,

минув рік з нападу Росії на Україну. Протягом дванадцяти місяців по той бік нашого східного кордону гинуть люди, страждають від втрати близьких, зруйнованих будинків, лікарень і шкіл, від украй важких умов життя і постійного страху.

24 лютого 2022 року наше уґрунтоване десятиліттями відчуття європейської безпеки та порядку було зруйноване. Того дня ми усі із болем усвідомили, наскільки крихкими є наші фундаментальні цінності - мир і шана до людського життя. Водночас цей страшний час показав героїзм, гідність, витривалість і єдність Українського Народу, а нам, полькам і полякам, - що ми здатні на безкорисливу допомогу, на те, щоб віддавати свій час і ресурси, на те, щоб дарувати свої добрі почуття людям, які їх потребують. Війна показала нашим Народам усе, що в нас є найкраще.

Дорогі Колеги з України,

ми були і будемо з Вами у вашій біді.

Нехай ця жахлива війна нарешті закінчиться!

Ректор
Анджей Сокала     

pozostałe wiadomości