Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Zapraszamy do udziału w seminarium naukowym „Środowisko bezpieczeństwa w perspektywie 2040 roku. Zmiana paradygmatu”, które odbędzie się 16. maja br. w godz. 10:00–13:00 w Collegium Maximum UMK w Toruniu.

Wydarzenie organizują wspólnie Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy oraz Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK.

Jest to kolejne seminarium naukowe, które zostanie przeprowadzone w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa „Nowe Urządzenie Polskie – NUP 2X35” koordynowanej przez CDiS SZ oraz w ramach projektu „Copernican Revolution in International Politics” realizowanego przez UMK w Toruniu. Będzie ono  stanowiło kontynuację dotychczasowej dyskusji prowadzonej przez uczestników kampanii NUP 2X35, dotyczącej politycznych i geopolitycznych aspektów środowiska bezpieczeństwa.

Wśród zaproszonych gości – pracowników naukowych i ekspertów – znaleźli się m.in.:

  • prof. dr hab. Andrzej PODRAZA z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – profesor nauk społecznych, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych. Główne obszary zainteresowań badawczych prof. PODRAZY obejmują: stosunki globalne, integrację europejską, relacje transatlantyckie, bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym zagadnienia zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
  • dr hab. Łukasz JUREŃCZYK z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, profesor uczelni, doktor habilitowany nauk w zakresie nauk o polityce. Specjalizuje się w międzynarodowych stosunkach politycznych i polityce bezpieczeństwa,
  • dr Jacek M. RAUBO z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,  analityk, publicysta oraz wykładowca akademicki. Specjalizuje się w różnych aspektach bezpieczeństwa narodowego oraz obronności współczesnych państw. Ze szczególnym uwzględnieniem takich tematów, jak terroryzm, służby specjalne, działania informacyjne. Ekspert Grupy Defence24,
  • Paweł TUROWSKI z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert prawa i bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa energetycznego,
  • dr hab. Jacek REGINA - ZACHARSKI z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor uczelni, politolog i historyk, specjalista w dziedzinie historii stosunków międzynarodowych i nauk politycznych, bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego,
  • dr Tomasz PAWŁUSZKO z Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej oraz obronności. Analityk bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych,
  • dr Michał PIECHOWICZ z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Specjalizuje się obszarach integracji europejskiej, lobbingu oraz bezpieczeństwa.

REJESTRACJA

pozostałe wiadomości