Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Specjalizacje na WNoPiB

Zdjęcie ilustracyjne

W nadchodzących roku akademickim na studiach I stopnia na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie uruchomione zostaną następujące specjalizacje:

– na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: Zarządzanie bezpieczeństwem w służbach mundurowych,
– na kierunku politologia: Marketing polityczny,
– na kierunku stosunki międzynarodowe: Administracja publiczna w Unii Europejskiej oraz Bezpieczeństwo europejskie i globalne.

pozostałe wiadomości