Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Nagrody rektora dla pracowników naukowych WNoPiB

Zdjęcie ilustracyjne

27 czerwca br. JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala przyznał pracownikom naukowym nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, artystyczne, organizacyjne oraz za całokształt pracy na Uniwersytecie.

Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie.

W kategorii nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe i artystyczne nagrodę indywidualną II stopnia otrzymali dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK oraz dr hab. Agnieszka Szpak, prof. UMK.

W tej samej kategorii nagrodę zespołową I stopnia otrzymały dr hab. Agnieszka Szpak oraz dr Joanna Modrzyńska. Nagrodzeni zostali także pozostali członkowie zespołu: dr hab. Robert Gawłowski, dr Paweł Modrzyński i mgr Michał Dahl.

Wyróżnienia indywidualne otrzymały dr Lucyna Czechowska oraz dr hab. Magdalena Redo, prof. UMK.

W kategorii nagród i wyróżnień za osiągnięcia dydaktyczne wyróżnienie indywidualne otrzymał dr Rafał Willa.

W kategorii nagród i wyróżnień za osiągnięcia organizacyjne nagrodę zespołową III stopnia otrzymała komisja wyborcza, w skład której wchodzi dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK.

Wyróżnienia indywidualne w tej kategorii przyznane zostały Przewodniczącym Rad Dyscyplin, wśród których znaleźli się dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK oraz dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK. Wyróżnienie otrzymał także rzecznik prasowy Uniwersytetu dr hab. Marcin Czyżniewski, prof. UMK.

Wszystkim uhonorowanym składamy serdeczne gratulacje!

Szczegółowe informacje

Źródło: portal.umk.pl
Zdjęcia: Mikołaj Kuras

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.