Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Uwaga! Konkurs!

Zdjęcie ilustracyjne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

To już XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu pod nazwą „Otwarte Drzwi”, do którego przystąpić mogą absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Konkursem objęte są prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie, podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych, obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu. Prace do Konkursu może zgłosić autor – po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 września 2023 r. do godz. 23:59.

Szczegółowe informacje

pozostałe wiadomości