Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Uroczysta immatrykulacja studentów I roku 2023/2024 na WNoPiB – fotorelacja

Zdjęcie ilustracyjne
fot. mgr Renata Galij

Wczoraj (3. października) w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku.

Wszystkich zebranych powitał prof. dr hab. Zbigniew Karpus, Dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, który kilka słów poświęcił m.in. historii Wydziału. Na zakończenie swojego wystąpienia Dziekan złożył wszystkim studentom – w szczególności studentom pierwszego roku – życzenia powodzenia i samych sukcesów.

W dalszej części uroczystości Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Paweł Hanczewski, prof. UMK wręczył nagrody Dziekana najlepszemu absolwentowi Wydziału, którym został Pan Lalu Ary Kurniawan Hardy (niestety nieobecny), oraz najlepszej studentce Pani Marcie Banasiak. Nagrody zostały przyznane za rok akademicki 2022/2023.

Następnie kilka słów do studentów skierował Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Pan Przemysław Pietruszewski, który gorąco zachęcał do angażowania się młodzieży w życie akademickie. Po wystąpieniu Przewodniczącego studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, po którym odśpiewano „Gaudemus”.

Część oficjalną uroczystości wykładem inauguracyjnym pt.: „Współczesne środowisko bezpieczeństwa. Natura zagrożeń oraz spektrum współczesnych operacji wojskowych” zakończył płk dr Robert Reczkowski.

 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.