Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Prof. Bäcker publikuje

Zdjęcie ilustracyjne

W numerze 5(16)/2022 czasopisma „Myśl Polityczna” ukazał się artykuł autorstwa prof. Romana Bäckera pt. „Kremlin's Political Myths of 2022”.

Czasopismo wydawane jest nakładem Wydawnictwa Sejmowego.

Panu Profesorowi gratulujemy i oczywiście zachęcamy do lektury artykułu.

„Myśl Polityczna” 5(16)/2022

pozostałe wiadomości