Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Organizatorami warsztatów są: Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK wraz z Kołem Naukowym Służb Mundurowych, Agencja Wywiadu, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, Komenda Miejska Policji w Toruniu, 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, Przedsiębiorstwo Teldat, także z Bydgoszczy, toruńska Straż Miejska oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

pozostałe wiadomości