Kontakt ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Zdjęcie ilustracyjne

Drodzy Studenci,

wraz z Kołem Naukowym Służb Mundurowych (KNSM) pragniemy zaprosić Was do uczestnictwa w konferencji studenckiej „Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce”, która odbędzie się w dniach 02–04 czerwca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Warto podkreślić, że KNSM jest głównym organizatorem konferencji.

Ideą wydarzenia, upamiętniającego 35. rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 roku, jest podjęcie refleksji nad genezą, przebiegiem i konsekwencjami Okrągłego Stołu dla Polski, Europy i świata.

Dyskusja toczyć się będzie również wokół zagadnień związanych z pierwszymi latami parlamentaryzmu po transformacji systemowej w Polsce, uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi tego okresu, okolicznościami uchwalenia Konstytucji w 1997 r., a także polityką międzynarodową, w tym zwłaszcza przystąpieniem Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Geneza, przebieg, konsekwencje i ocena Okrągłego Stołu
 2. Społeczne, polityczne, gospodarcze i międzynarodowe determinanty przemian systemowych w Polsce
 3. Realizacja Planu Balcerowicza; przemiany ekonomiczne w latach 90.
 4. Rola i znaczenie Kościoła dla przemian systemowych w Polsce
 5. Wpływ ruchów młodzieżowych na reformy państwowe
 6. Działalność organów bezpieczeństwa u schyłku PRL i jej wpływ na jakość przemian systemowych
 7. Reformy związane z obronnością państwa w początkach III RP
 8. Reakcje międzynarodowe na przemiany systemowe w Polsce
 9. Wybory parlamentarne 04 czerwca 1989 r.
 10. Rozpad PZPR i zmiany na scenie politycznej w pierwszej dekadzie III RP
 11. Przejście z modelu gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej
 12. Dekomunizacja
 13. IV pielgrzymka Jana Pawła do Polski i jej konsekwencje
 14. Rola i znaczenie Konstytucji z 1997 r. dla pierwszego okresu parlamentaryzmu
 15. Procesy integracyjne Polski; przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej
 16. Opinie na temat Okrągłego Stołu na przestrzeni dekad

Zachęcamy gorąco do wysyłania abstraktów wystąpień (ok. 200 słów) do 15 kwietnia bieżącego roku.

Zgłoszenia należy wysłać na adres mailowy: Kolosluzbmundurowych@gmail.com

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji tematów. Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej zawierającej referaty wygłoszone w trakcie konferencji.

Koszt udziału w konferencji prelegentów, obejmujący zakwaterowanie oraz wyżywienie, w całości pokrywa Europejskie Centrum Solidarności.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny

pozostałe wiadomości