ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Marcin Kleinowski
adiunkt
Katedra Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 203
tel.: 56 611 - 21- 51
e-mail: kleinowski@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/katedra-studiow-europejskich/pracownicy/dr-marcin-kleinowski/
ORCID: 0000-0003-4613-5886

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
piątek w godz. 9:00–9:45



Terminy konsultacji:
kontakt telefoniczny od pn. do pt. w godz. 8:00–15:00 – numer tel. 698 134 130

Zobacz profil w Bazie Wiedzy