ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Marcin Kleinowski
adiunkt
Katedra Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 203, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 - 21- 51
e-mail: kleinowski@umk.pl
www: https://www.wnopib.umk.pl/katedra-studiow-europejskich/pracownicy/dr-marcin-kleinowski/
ORCID: 0000-0003-4613-5886

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym: środy godz. 9.00-9.45 pokój 203.

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w innym terminie , za pośrednictwem aplikacji Zoom, po wcześniejszym umówieniu się.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy