ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Robert Reczkowski
adiunkt
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 113
tel.: 56 611 21 40
e-mail: r.reczkowski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1227-5090

Dyżury w senestrze letnim roku akad. 2023/2024:
piątki w godz. 16:45–18:15 - po uprzednim umówieniu się drogą mailową
Zobacz profil w Bazie Wiedzy