ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Joanna Modrzyńska
adiunkt
Katedra Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 105
tel.: +48-56-611-2133
e-mail: jmod@umk.pl
ORCID: 0000-0002-5409-6787

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
poniedziałki w godz. 13:15–14:45 lub poprzez kontakt mailowyTerminy konsultacji:
semestr zimowy i letni 2020/21
jmod@umk.pl
konsultacje online - na platformie Zoom Meeting po wcześniejszym umówieniu terminu drogą mailową

Zobacz profil w Bazie Wiedzy