ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Beata Stachowiak-Panske, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 116
tel.: +48-56-611-2121
e-mail: Beata.Stachowiak@umk.pl
ORCID: 0000-0003-1805-3306

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
wtorek w godz. 10:00–11:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy