ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Joanna Piechowiak-Lamparska
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 204
tel.: 56-611-21-22
e-mail: jpiechowiak@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0021-2519

Dyżur realizowany online na platformie Microsoft Teams we wtorki w godz. 12:00-13:00 – jpiechowiak@o365.umk.pl lub osobiście po wcześniejszym umówieniu poprzez email
Zobacz profil w Bazie Wiedzy