ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Grzegorz Radomski
profesor
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 216
tel.: +48-56-611-2162
e-mail: gradom@umk.pl

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
piątki w godz. 16:30–18:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy