ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Grzegorz Radomski
profesor
Katedra Myśli Politycznej, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 216
tel.: +48-56-611-2162
e-mail: gradom@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6843-6693

Dyżur w semestrze zimowy roku akad. 2022/2023:
piątek w godz. 13:00–14:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy