ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Jacek Bartyzel
profesor
Katedra Filozofii i Teorii Polityki, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 209, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2157
e-mail: bartyzel@umk.pl
www: http://www.legitymizm.org/bartyzel
ORCID: 0000-0003-1193-8515

Zainteresowania:
filozofia polityki, teologia polityczna, symbolika polityczna, monarchizm i legitymizm, tradycjonalizm francuski i hiszpański, konserwatyzm i mesjanizm polski

Zobacz profil w Bazie Wiedzy