ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 109, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 21 37
e-mail: acz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2273-5345

Dyżury w semestrze letnim roku akad. 2023/2024:
wtorki w godz. od 11:30–13:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy