ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr hab. Arkadiusz Czwołek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 109
tel.: 56 611 21 37
e-mail: acz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2273-5345

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
poniedziałek w godz. 13:15–14:45 – dyżur dla studentów, pokój 109
wtorek w godz. 10:00–11:30 – dyżur dyrektorski, pokój 143
Zobacz profil w Bazie Wiedzy