ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Natalia Olszanecka
adiunkt
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 210
tel.: 56 611 21 58
e-mail: n.olszanecka@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3601-8280

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
środa w tyg. parzystych w godz. 11:15–12:15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy