ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Bartłomiej Różycki
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

e-mail: b.rozycki@umk.pl
ORCID: 0000-0002-3670-6828

Terminy konsultacji:
Dyżur: piątki, 9:30-11:00, p. 115. Konsultacje możliwe również w przerwie między zajęciami prowadzonymi w czwartek.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy