ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Michał Klimecki
profesor
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 102
tel.: 56 611 21 30
e-mail: klimecki@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0958-9336

Zainteresowania:
Historia konfliktów militarnych i społecznych w okresie: druga połowa XIX w. - początek XX w. Ukraina w XX w. i XXI w., uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego i w środowisku międzynarodowym.

Dyżury:
poniedziałek 04.09 w godz. 10:30–13:00
czwartek 14.09 w godz. 10:30–13:00Terminy konsultacji:
środa 8.30 - 9.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy