ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
profesor
Katedra Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 106
tel.: +48-56-611-2134
e-mail: mal-nie@umk.pl
ORCID: 0000-0001-8266-3104

Dyżur w semestrze zimowym roku akad. 2022/2023:
środa w godz. 12:30–13:15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy