ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Agnieszka Bryc
adiunkt
Katedra Stosunków Międzynarodowych, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 205, Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-2153
e-mail: a.bryc@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6435-2182

Zobacz profil w Bazie Wiedzy