ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Wojciech Peszyński
adiunkt
Katedra Filozofii i Teorii Polityki, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 215, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 61
e-mail: peszynski@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0912-5550

Dyżury w semestrze zimowym roku akad. 2023/2024:
czwartki w godz. 13:00–14:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy