ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Katarzyna Amrozy
adiunkt
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 210, Stefana Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: 56-611-21-58
e-mail: amrozy@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2215-011X

Zainteresowania:
- polskie służby mundurowe
- kultura organizacyjna służb mundurowych
- współczesny terroryzm, edukacja antyterrorystyczna
- zagrożenia dla bezpieczeństwa jednostkowego i grupowego

Dyżury w semestrze zimowym roku akad. 2023/2024:
poniedziałki w tyg. parzystych w godz. 9:45–11:15
Zobacz profil w Bazie Wiedzy