ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Katarzyna Amrozy
asystent
Katedra Studiów Strategicznych, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

pokój: 210
tel.: 56-611-21-58
e-mail: amrozy@umk.pl
ORCID: 0000-0002-2215-011X

Dyżur w semestrze letnim roku akad. 2021/2022:
wtorki w tygodniach nieparzystych w godz. 15:00–16:30
Zobacz profil w Bazie Wiedzy