ul. Batorego 39L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 10
fax: +48 56 611 21 11
e-mail: wnopib@umk.pl

Pracownicy naukowi Wydziału

dr Lucyna Czechowska
adiunkt
Katedra Studiów Europejskich, Instytut Nauk o Polityce

pokój: 217, Stefana Batorego 39 L, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 21 63
e-mail: czechowska@umk.pl
ORCID: 0000-0001-5049-895X

Terminy konsultacji:
W okresie wakacyjnym konsultacje są prowadzone drogą mailową. Po 12 sierpnia można się umówić na konsultacje na żywo lub on-line, także drogą mailową.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy